PROVOZNÍ ŘÁD LOVE CAMP & LOVE VILLAGE

 1. Provozní doba LOVE CAMP/LOVE VILLAGE/TENT VILLAGE – otevření všech kempu proběhne v úterý 2. 7. 2024 a to v 15:00 hodin. Provoz LOVE CAMP/LOVE VILLAGE/TENT VILLAGE končí v neděli 7. 7. 2024 ve 12:00.
 2. Příjezdová trasa na festival, přístupové cesty k areálu a vstupy do kempů jsou vyznačeny na mapkách, které lze najít na webových stránkách festivalu www.b4l.cz.
 3. Areály kempů jsou uzavřené, umístění jednotlivých stanů a bezpečnostní koridory určuje a vytyčuje pořadatelská služba, jejíž pokynů a provozního řádu kempů jsou návštěvníci povinni dbát.
 4. Pro pobyt v kempech je nutné zakoupit vstupenku do daného kempu.
 5. Vstoupit do kempu jsou oprávněni pouze návštěvníci s příslušnou identifikační páskou umístěnou na předloktí ruky. Při každém vstupu do kempu jsou návštěvníci povinni identifikační pásku bez vyzvání ukázat pracovníkovi bezpečnostní služby u vchodu do kempu.
 6. Z bezpečnostních důvodů jsou v rámci festivalového areálu kempy jediným místem, kde mohou návštěvníci stanovat či přespávat. Vstoupit do kempů a využít jejich služeb může každý návštěvník festivalu s řádnou vstupenkou, kterou na určeném místě vyměnil za platnou identifikační pásku opravňující ke vstupu do festivalového areálu i daného kempu.
 7. U kempu je možnost využít hygienické centrum obsahující mobilní WC a sprchy.
 8. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí v kempu. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době nepřítomnosti a zamykávat stan alespoň na zámeček.
 9. Rezervace místa pro stan není možná.
 10. Po celou dobu využívání služeb kempu jsou návštěvníci povinni dodržovat bezpečnostní, hygienické i požární předpisy, zejména platí přísný zákaz rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. V kempech je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm (včetně elektrických grilů) a manipulovat s výbušninami včetně petard. V kempech je přísný zákaz kouření. Zóna pro kuřáky je vyznačena u hlavních vstupů do kempů. Účastníci jsou mimo další povinni dodržovat také vyhlášku o nočním klidu, tak aby nedocházelo k jeho rušení v nejbližším okolí (reprodukce hudby z vlastních audio zařízení, atp.). Rovněž není možno do kempů zajíždět s motorovými vozidly. 
 11. První pomoc je na festivalu i v kempech zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu. V případě úrazu doporučujeme obrátit se na pořadatelskou službu, ta zajistí přivolání první pomoci.
 12. V kempech platí výslovný zákaz užití omamných a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu opravňuje pořadatele k okamžitému ukončení poskytování služeb kempu bez náhrady. Na provozní řád Love Camp/Love Village/Tent Inn Village se vztahují stejná sankční opatření jako na zbytek festivalu. Návštěvníci Love Camp/Love Village/Tent Inn Village zodpovídají za způsobenou škodu.
 13. Do všech typů kempů lze přinést vlastní jídlo a pití.

Provozovatelem kempů je Festivalia s.r.o.